Các loại đậu

-24%
 Đậu đen  Đậu đen
42,000₫ 55,000₫

Đậu đen

42,000₫ 55,000₫

-24%
 Đậu đỏ  Đậu đỏ
42,000₫ 55,000₫

Đậu đỏ

42,000₫ 55,000₫

-18%
 Đậu gà  Đậu gà
45,000₫ 55,000₫

Đậu gà

45,000₫ 55,000₫

-20%
 Đậu hà lan  Đậu hà lan
40,000₫ 50,000₫

Đậu hà lan

40,000₫ 50,000₫

-21%
 Đậu lăng đỏ  Đậu lăng đỏ
55,000₫ 70,000₫

Đậu lăng đỏ

55,000₫ 70,000₫

-24%
 Đậu nành thuần chủng  Đậu nành thuần chủng
42,000₫ 55,000₫

Đậu nành thuần chủng

42,000₫ 55,000₫

-24%
 Đậu xanh  Đậu xanh
42,000₫ 55,000₫

Đậu xanh

42,000₫ 55,000₫