Các loại hạt dinh dưỡng

-15%
 Hạt điều bể đôi Hạt điều bể đôi
110,000₫ 130,000₫

Hạt điều bể đôi

110,000₫ 130,000₫

-13%
 Hạt điều nguyên hạt Hạt điều nguyên hạt
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều nguyên hạt

135,000₫ 155,000₫

-13%
 Hạt điều rang muối Hạt điều rang muối
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều rang muối

135,000₫ 155,000₫

-12%
 Hạt macca nứt vỏ Hạt macca nứt vỏ
145,000₫ 165,000₫

Hạt macca nứt vỏ

145,000₫ 165,000₫

-10%
 Hạt thông Mỹ Hạt thông Mỹ
270,000₫ 300,000₫

Hạt thông Mỹ

270,000₫ 300,000₫

-15%
 Nhân bí xanh Nhân bí xanh
85,000₫ 100,000₫

Nhân bí xanh

85,000₫ 100,000₫

-8%
 Nhân hạnh nhân Nhân hạnh nhân
147,000₫ 160,000₫

Nhân hạnh nhân

147,000₫ 160,000₫

-7%
 Nhân hồ đào nguyên Nhân hồ đào nguyên
275,000₫ 295,000₫

Nhân hồ đào nguyên

275,000₫ 295,000₫

-18%
 Nhân hướng dương Nhân hướng dương
70,000₫ 85,000₫

Nhân hướng dương

70,000₫ 85,000₫

-6%
 Nhân macca tách sẵn Nhân macca tách sẵn
340,000₫ 360,000₫

Nhân macca tách sẵn

340,000₫ 360,000₫

-8%
 Nhân óc chó đỏ Nhân óc chó đỏ
185,000₫ 200,000₫

Nhân óc chó đỏ

185,000₫ 200,000₫

-13%
 Nhân óc chó vàng Nhân óc chó vàng
130,000₫ 150,000₫

Nhân óc chó vàng

130,000₫ 150,000₫