Các sản phẩm khác

-9%
 Bánh Biscotti Bánh Biscotti
105,000₫ 115,000₫

Bánh Biscotti

105,000₫ 115,000₫

-11%
 Cacao Heyday Cacao Heyday
80,000₫ 90,000₫

Cacao Heyday

80,000₫ 90,000₫

-20%
 Chia tím Organic Chia tím Organic
80,000₫ 100,000₫

Chia tím Organic

80,000₫ 100,000₫

-20%
 Cốm khô Tây Bắc Cốm khô Tây Bắc
60,000₫ 75,000₫

Cốm khô Tây Bắc

60,000₫ 75,000₫

-15%
 Diêm mạch - Quinoa Diêm mạch - Quinoa
85,000₫ 100,000₫

Diêm mạch - Quinoa

85,000₫ 100,000₫

-25%
 Gạo lứt Điện Biên Gạo lứt Điện Biên
45,000₫ 60,000₫

Gạo lứt Điện Biên

45,000₫ 60,000₫

-18%
 Hạt kê nếp vàng Hạt kê nếp vàng
70,000₫ 85,000₫

Hạt kê nếp vàng

70,000₫ 85,000₫

-7%
 Hạt mè đen Hạt mè đen
65,000₫ 70,000₫

Hạt mè đen

65,000₫ 70,000₫

-14%
 Hạt sen khô Hạt sen khô
120,000₫ 140,000₫

Hạt sen khô

120,000₫ 140,000₫

-4%
 Kẹo Nougat Kẹo Nougat
215,000₫ 225,000₫

Kẹo Nougat

215,000₫ 225,000₫

-20%
 Lanh nâu Lanh nâu
80,000₫ 100,000₫

Lanh nâu

80,000₫ 100,000₫

-7%
 Muối hồng Hymalaya Muối hồng Hymalaya
70,000₫ 75,000₫

Muối hồng Hymalaya

70,000₫ 75,000₫

-17%
 Yến mạch cán dẹt Holinuts Yến mạch cán dẹt Holinuts
50,000₫ 60,000₫