Đường, hoa quả sấy

-25%
 Chà là rời cành khô  Chà là rời cành khô
60,000₫ 80,000₫

Chà là rời cành khô

60,000₫ 80,000₫

-19%
 Đường phèn kết tinh  Đường phèn kết tinh
65,000₫ 80,000₫

Đường phèn kết tinh

65,000₫ 80,000₫

-25%
 Đường thốt nốt An Giang  Đường thốt nốt An Giang
45,000₫ 60,000₫
-9%
 Kỳ tử Ninh Hạ  Kỳ tử Ninh Hạ
145,000₫ 160,000₫

Kỳ tử Ninh Hạ

145,000₫ 160,000₫

-11%
 Táo đỏ Tân Cương  Táo đỏ Tân Cương
125,000₫ 140,000₫

Táo đỏ Tân Cương

125,000₫ 140,000₫