Sản phẩm nổi bật

-13%
 Hạt điều nguyên hạt  Hạt điều nguyên hạt
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều nguyên hạt

135,000₫ 155,000₫

-12%
 Hạt macca nứt vỏ  Hạt macca nứt vỏ
145,000₫ 165,000₫

Hạt macca nứt vỏ

145,000₫ 165,000₫

-15%
 Nhân bí xanh  Nhân bí xanh
85,000₫ 100,000₫

Nhân bí xanh

85,000₫ 100,000₫

-8%
 Nhân hạnh nhân  Nhân hạnh nhân
147,000₫ 160,000₫

Nhân hạnh nhân

147,000₫ 160,000₫

-13%
 Nhân óc chó vàng  Nhân óc chó vàng
130,000₫ 150,000₫

Nhân óc chó vàng

130,000₫ 150,000₫