Hạt macca nứt vỏ

SKU:Nuts010
-12% 145,000₫ 165,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

-15%
 Hạt điều bể đôi  Hạt điều bể đôi
110,000₫ 130,000₫

Hạt điều bể đôi

110,000₫ 130,000₫

-13%
 Hạt điều nguyên hạt  Hạt điều nguyên hạt
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều nguyên hạt

135,000₫ 155,000₫

-13%
 Hạt điều rang muối  Hạt điều rang muối
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều rang muối

135,000₫ 155,000₫

-10%
 Hạt thông Mỹ  Hạt thông Mỹ
270,000₫ 300,000₫

Hạt thông Mỹ

270,000₫ 300,000₫

-15%
 Nhân bí xanh  Nhân bí xanh
85,000₫ 100,000₫

Nhân bí xanh

85,000₫ 100,000₫

-8%
 Nhân hạnh nhân  Nhân hạnh nhân
147,000₫ 160,000₫

Nhân hạnh nhân

147,000₫ 160,000₫

 Hạt macca nứt vỏ
 Hạt macca nứt vỏ
 Hạt macca nứt vỏ
 Hạt macca nứt vỏ