Nhân bí xanh

SKU:Nuts007-1
-19% 85,000₫ 105,000₫
Loại:

Mô tả

Sản phẩm liên quan

-15%
 Hạt điều bể đôi  Hạt điều bể đôi
110,000₫ 130,000₫

Hạt điều bể đôi

110,000₫ 130,000₫

-13%
 Hạt điều nguyên hạt  Hạt điều nguyên hạt
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều nguyên hạt

135,000₫ 155,000₫

-13%
 Hạt điều rang muối  Hạt điều rang muối
135,000₫ 155,000₫

Hạt điều rang muối

135,000₫ 155,000₫

-12%
 Hạt macca nứt vỏ  Hạt macca nứt vỏ
145,000₫ 165,000₫

Hạt macca nứt vỏ

145,000₫ 165,000₫

-10%
 Hạt thông Mỹ  Hạt thông Mỹ
270,000₫ 300,000₫

Hạt thông Mỹ

270,000₫ 300,000₫

-8%
 Nhân hạnh nhân  Nhân hạnh nhân
147,000₫ 160,000₫

Nhân hạnh nhân

147,000₫ 160,000₫

 Nhân bí xanh
 Nhân bí xanh
 Nhân bí xanh
 Nhân bí xanh