Các loại hoa quả sấy

-25%
 Chà là rời cành khô  Chà là rời cành khô
60,000₫ 80,000₫

Chà là rời cành khô

60,000₫ 80,000₫

-17%
 Kiwi sấy dẻo  Kiwi sấy dẻo
100,000₫ 120,000₫

Kiwi sấy dẻo

100,000₫ 120,000₫

-9%
 Kỳ tử Ninh Hạ  Kỳ tử Ninh Hạ
145,000₫ 160,000₫

Kỳ tử Ninh Hạ

145,000₫ 160,000₫

-14%
 Mơ sấy dẻo  Mơ sấy dẻo
120,000₫ 140,000₫

Mơ sấy dẻo

120,000₫ 140,000₫

-13%
 Nam việt quất  Nam việt quất
135,000₫ 155,000₫

Nam việt quất

135,000₫ 155,000₫

-14%
 Nho 3 màu  Nho 3 màu
125,000₫ 145,000₫

Nho 3 màu

125,000₫ 145,000₫

-11%
 Táo đỏ Tân Cương  Táo đỏ Tân Cương
125,000₫ 140,000₫

Táo đỏ Tân Cương

125,000₫ 140,000₫